Nr 1 w Polsce w opiece nad dziećmi

Polityka bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Firma Edipresse Home sp z o.o., będąc właścicielem serwisu, pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Serwisy Pomocni.pl są serwisami ogłoszeniowymi i platformą komunikacyjną pozwalającą znaleźć pracę / pracownika. Ze względu na fakt, iż serwis działa w Internecie i ma charakter otwarty nie możemy brać odpowiedzialności za treści podawane w serwisie, a tym bardziej za zachowania użytkowników. Staramy się jednak robić wszystko co możliwe aby serwis był możliwie najbardziej bezpieczny, a podawane dane prawdziwe. W tym celu wprowadzamy narzędzia i funkcje, które mają moderować i sprawdzać treści i profile w serwisie.

Wprowadziliśmy już większą jawność i przejrzystość informacji wprowadzając bardziej szczegółowe profile ze zdjęciem. Uruchomiliśmy też proces moderacji i kontroli wpisywanych treści w profilach i ofertach.

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne. Jeżeli zetknąłeś się w serwisie z treściami lub zachowaniami ze strony użytkowników, które uważasz za niewłaściwe lub naganne koniecznie napisz do nas na adres: pomoc@pomocni.pl

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: pomoc@pomocni.pl lub tel. 22 208 00 01 Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać każdą problematyczną sytuację.