Zarejestruj się w Niania.pl aby:

  • Dodawać oferty pracy
  • Przeglądać pełne profile opiekunek
  • Kontaktować się z nianiami
Znajdź nianię

Dodaj do ulubionych opiekunka do dzieci - etat

w Niania.pl od 24 czerwiec 2013, aktywny ponad 5 miesięcy temu.

  • Pełny etat, od 15 lipiec 2013 do 1 styczeń 2021
  • Wynagrodzenie: Do 20 zł za godzinę
  • Preferowany wiek kandydatki: dowolny wiek
  • Oferta zamieszczona przez: Ewa S.
  • Oferta ważna do: 28 czerwiec 2013
  • 01-180 Warszawa, Wola
  • Oferta nieaktualna

Kilka słów o pracy

OFERTA PRACY: SPECJALISTA - OPIEKUN/OPIEKUNKA

w żłobku przyzakładowym

Instytut Badań Edukacyjnych, realizujący projekt „Nasz przyzakładowy żłobek IBUŚ” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje do pracy osoby na stanowisko SPECJALISTY/KI- OPIEKUN/OPIEKUNKA w żłobku przyzakładowym

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Sokołowska 9

Liczba wakatów – 3 etaty

Wymiar czasu pracy – cały etat

Wymagania wobec kandydatów/ek:

· posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

· posiadanie książeczki Sanepidu z ważnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi,

· dodatkowo opiekun/opiekunka musi być osobą, która:

- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

· posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 4, w żłobkach lub innych placówkach opieki nad dziećmi, z czego w jednej placówce zatrudnienia w sposób ciągły przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

· pogoda ducha, serdeczność, doskonały kontakt z dziećmi, kreatywność i łatwość w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi, rodzicami i innymi współpracownikami,

· mile widziana umiejętność gry na pianinie lub innym instrumencie, ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności plastyczne,

· wysoka kultura osobista.

Główne zadania:

· sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (karmienie, mycie, układanie do snu, spacer, zabawa),

· prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych uwzględniających wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

· planowanie i organizowanie pracy w grupie dzieci zgodnie z zasadami BHP,

· współpraca z rodzicami podopiecznych (udzielanie wyczerpujących informacji o rozwoju i osiągnięciach dziecka oraz zachęcanie rodziców do działań na rzecz żłobka),

· wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Warunki zatrudnienia:

· umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas określony nie dłuższy niż do 31 grunia 2016 r.

Zainteresowanych kandydatów/ki prosimy o złożenie następujących dokumentów do Zespołu Kadr Instytutu (lub przesłanie ich pocztą elektroniczną na adres: '(*******)'). Aplikacja powinna zawierać wyraźny dopisek „Opiekun/ka w żłobku przyzakładowym”.

· list motywacyjny

· curriculum vitae z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

Termin nadsyłania ofert do 28 czerwca 2013 r.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dzieci

  • Dziewczynka, Niemowlę 1 - 12 mies.
  • Chłopiec, Niemowlę 1 - 12 mies.
  • Chłopiec, Niemowlę 1 - 12 mies.
  • Chłopiec, Niemowlę 1 - 12 mies.
  • Chłopiec, Niemowlę 1 - 12 mies.

Obowiązki

  • Niania
  • Opieka nad starszymi

Dodatkowo z podopiecznym:

  • Wyjścia do miasta
  • Pływanie na basenie

Inne:

  • Porządki
  • Zakupy
  • Pranie
  • Gotowanie

Dni i godziny pracy / wymiar czasowy:

Pełny etat, Początek: 15 lipiec Koniec: 1 styczeń

Dodatkowe wymagania

  • Doświadczenie: Ponad 2 lata
  • Opieka tylko u rodziców
  • Praca z mieszkaniem: Nie

Wynagrodzenie

Do 20 zł za godzinę